Những hình ảnh lịch sử về đại thắng mùa xuân năm 1975

Đã 38 năm trôi qua kể từ ngày đại thẳng mùa Xuân năm 1975 nhưng mỗi khi đến dịp kỷ niệm chiến thắng lịch sử này cả dân tộc ta vẫn luôn luôn ghi nhớ về chiến thắng huyền thoại ấy. Chiến thắng này đã đem lại hòa bình, thống nhất đất nước, đã đem những người con thân yêu từ chiến trận chở về với gia đình, làng mạc… và toàn dân được sống trong hòa bình độc lập để từ đó đi lên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa như Bác chúng ta hằng mong ước. Nhân dịp cả nước đang long trọng chào mừng kỷ niệm 38 năm Đại thắng mùa Xuân Năm 1975, chúng ta hãy cũng nhau xem lại những bức hình lịch sử khi quân giải phóng ta tiến vào Sài Gòn, đánh thẳng vào cơ quan đầu não của ngụy quyền Sài Gòn, ghi lại thời khác chiến thắng anh hùng của dân tộc ta.

mN1
Tờ lịch lịch sử của Đại tướng Văn Tiến Dũng khi nghe tin giải phóng Sài Gòn

mN2
Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh

mN3
Chuyển vũ khí vào nội thành Sài Gòn chuẩn bị cho Tổng tấn công

mN4
Nữ du kích Trung Kiên dẫn đường cho bội đội vào Sài Gòn

mN5
Đặc công giải phóng trên đường vào Sài Gòn

mN6
Đánh sân bay Tân Sơn Nhất

mN7
Bão thép của quân giải phóng

mN8

Chiếm Bộ Tư Lệnh Cảnh sát quốc gia ngụy

mN9
Hai xe tăng, 390 và 843 đang tiến thẳng vào Dinh Độc Lập 

mN10
Xe tăng đang tiên vào Dinh Độc Lập trên đường Thống Nhất 

mN11
Xe tăng 390

mN12
Đoàn xe của Đại tá Bùi Văn Tùng đang tiến vào Dinh Độc lập

mN14Bộ đội giải phóng trong Dinh Độc Lập

mN15
Các chiến sĩ giải phóng vẫy tay chào nhân dân Sài Gòn

mN16
Dương Văn Minh (mặc áo đen, đeo kính) chuẩn bị tuyên bố đầu hàng tại
Đài Phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975.

mN17

Bút tích đầu hàng của Tống thống Ngụy Dương Văn Minh

mn18

Kim Yến (Tổng hợp)
bqllang.gov.vn

Advertisement