Cơ quan Tổng cục Chính trị báo công Bác tại Khu Di tích K9

Sáng ngày 22/5/2013, tại Khu Di tích K9, 120 cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ và những tấm gương tiêu biểu của cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ báo công, dâng lên Bác những thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu cơ quan Tổng cục Chính trị báo công với Bác a1
Đoàn đại biểu cơ quan Tổng cục Chính trị báo công với Bác

Tổng cục Chính trị là cơ quan thường trực, giúp việc của Quân ủy Trung ương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hai năm qua, các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị đã làm tốt việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo sự thống nhất, sâu rộng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong tổ chức thực hiện, các cấp trong cơ quan Tổng cục Chính trị đều xây dựng kế hoạch, đưa vào Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Xác định vấn đề quan trọng hàng đầu là làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa to lớn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó xây dựng ý thức tự giác, nâng cao chất lượng thực hiện chức trách, nhiệm vụ, góp phần làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu.

Hai năm 2011, 2012, có 36 tập thể, 98 cá nhân được công nhận, tôn vinh điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như: Cục Cán bộ; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Phòng Tài chính; Phòng Tổ chức Quy chế, Cục Tổ chức và các đồng chí Hồ Thủy, Giám đốc BHXH-BQP; Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; Đỗ Minh Hằng, Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội và đồng chí Trần Bích Huệ, Phó Giám đốc Thư viện Quân đội.

Tại buổi lễ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sỹ cơ quan Tổng cục Chính trị xin hứa với Bác tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; phát huy vai trò nêu gương, tình thương, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp./.

Nguyễn Gia Chinh
bqllang.gov.vn