Khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là đơn vị kỹ thuật, trực tiếp quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật, bảo quản kiến trúc công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và các công trình có liên quan, bảo đảm thông số về nhiệt độ, độ ẩm, môi trường liên tục ổn định, sạch và chính xác, phục vụ tốt nhất cho công tác y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật của Đoàn luôn hoàn thành tốt, các chỉ tiêu thông số luôn duy trì ổn định theo yêu cầu nhiệm vụ. Một trong những nhân tố cơ bản là Đảng uỷ, Chỉ huy Đoàn đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

sang-kien-aGia công bộ Vam tháo cánh tháp giải nhiệt

Quản lý, vận hành khai thác một khối lượng lớn thiết bị kỹ thuật, bao gồm các hệ thống đồng bộ, nhưng sau nhiều năm vận hành, sử dụng một số thiết bị đã xuống cấp, lạc hậu vệ công nghệ, đang trong quá trình từng bước đổi mới, thay thế, nâng cấp theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến. Thực tế đó đã đặt ra những khó khăn và yêu cầu mới trong công tác bảo đảm kỹ thuật nói chung, công tác vận hành, khai thác bảo đảm thông số nói riêng. Để khắc phục sự thiếu đồng bộ và sự lạc hậu của hệ thống thiết bị, nhất là vấn đề tiêu hao năng lượng, chi phí thay thế, nhân công trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những yêu cầu đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng, sáng tạo của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, vận hành khi khai thác hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ đơn vị.

Nhận thức đúng đắn, đầy đủ ý nghĩa, mục tiêu, thực hiện phương châm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một nhiệm vụ, một nội dung của công tác quản lý vận hành, một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động 50, đánh giá phong trào thi đua quyết thắng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng uỷ, Chỉ huy Đoàn đã có những chủ chương, biện pháp tích cực, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đã đạt được kết quả thiết thực, góp phần hợp lý hoá quy trình vận hành, giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng, vật tư, hoàn thiện hệ thống thiết bị. Trong hai năm 2011 năm 2012, Đoàn đã có 25 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Bộ Tư lệnh công nhận và ứng dụng trong thực tiễn nhiệm vụ. Một số sáng kiến điển hình như “Cải tiến pin lọc bụi điều hoà K6, K7” đã tiết kiệm chi phí khi sử dụng pin lọc ngoại; sáng kiến tận dụng nước thu Quảng trường Ba Đình, tận dụng được 200m3/ngày; sáng kiến “Cải tạo mạch chiếu sáng và hệ thống nguồn cung cấp phục vụ thi công bể 200m3 tại tháp giải nhiệt” sáng kiến “Bộ giá kẹp van tháo đèn cột đèn 11m”, “Gia công và lắp đặt bộ vam tháo cánh quạt tháp giải nhiệt máy lạnh Công trình Lăng” giảm chi phí và nhân công, bảo đảm an toàn.

sang-kien-bThi công lắp đặt biến tần tháp giải nhiệt

Kết quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Đoàn 195 những năm qua là đáng khích lệ, có ý nghĩa thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm thông số thường xuyên ổn định, chính xác, có độ dự phòng cao, khẳng định ý chí trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong việc từng bước vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ chính trị. Để đạt được kết quả nêu trên, Đoàn 195 đã tập trung thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau đây:

Một là, lãnh đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ về hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, coi đó là một nhiệm vụ, một hoạt động thường xuyên trong công tác, trong thực hiện nhiệm vụ. Xác định mọi hoạt động sáng tạo trong công tác quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật đều là sáng kiến, không phân biệt lĩnh vực, quy mô, ngành nghề; khắc phục nhận thức không đúng, các biều hiện tự ty cho rằng; sáng kiến cải tiến kỹ thuật phải là những đề tài nghiên cứu có hàm lượng kỹ thuật cao; đơn vị quản lý khai thác một hệ thống thiết bị đồng bộ, thì không còn ý nghĩa cho hoạt động sáng kiến; mà cần xác định ở đơn vị cơ sở trực tiếp, thì phải coi những ý tưởng sáng tạo, những cải tiến trong thao tác, cải tạo, gia công chi tiết thiết bị dù nhỏ nhất, nhưng hiệu quả trong ứng dụng, sử dụng, giảm chi phí và tiết kiệm đều được tổng hợp lại hoàn thiện thành sáng kiến. Điều đó đã khích lệ, động viên, huy động được trí tuệ, khả năng sáng tạo của cán bộ, nhân viên trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Hai là, trong chỉ đạo thực hiện lấy Ban Tham mưu – Kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật đầu ngành, cán bộ quản lý kỹ thuật trực tiếp làm nòng cốt, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; câu lạc bộ “cán bộ, nhân viên kỹ thuật trẻ” của chi đoàn thanh niên. Đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong việc nghiên cứu cả hệ thống và từng hệ thiết bị, trong đó tập trung nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, hợp lý hoá quy trình vận hành, khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị hiện có, đồng thời tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ thiết bị mới, hiện đại, chú trọng chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới vào nhiệm vụ bảo đảm thông số hiệu quả nhất. Mở rộng hoạt động sáng kiến trong lĩnh vực quản lý, chỉ huy, trong ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm tin học trong quản lý các mặt công tác, các nội dung công việc, phục vụ cho công tác quản lý, chỉ huy điều hành và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Ba là, đưa công tác quản lý hoạt động sáng kiến thành nề nếp, gắn với công tác quản lý kỹ thuật. Thường xuyên động viên khơi dậy tính chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường của cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm chỉ đạo hoàn thiện ý tưởng sáng tạo, lấy ý kiến đóng góp của tập thể, lập hồ sơ, thẩm định, hoàn chỉnh thuyết minh, phân loại, đề nghị Bộ Tư lệnh xét công nhận, chỉ đạo ứng dụng vào thực tiễn nhiệm vụ. Có những sáng kiến, là những giải pháp kỹ thuật được áp dụng lâu dài, nhưng cũng có giải pháp chỉ được áp dụng một lần, hoặc trong một công việc cụ thể, vì vậy phải luôn gắn hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật.

Bốn là, chú trọng tổ chức hội thi, hội thao kỹ thuật, đây vừa là biện pháp để đánh giá chất lượng huấn luyện chuyên môn, tay nghề, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy tính tích cực, sáng tạo của mỗi người trong hoạt động thực tiễn. Phần lớn sáng kiến đều bắt nguồn từ thực tiễn, gắn với nhiệm vụ; hoạt động thực tiễn của bộ đội càng phong phú đa dạng, sẽ là môi trường thuận lợi nảy sinh ý tưởng mới. Hàng năm quan tâm chỉ đạo chặt chẽ hội thi, hội thao, trọng tâm là thi thợ giỏi, hội thao kỹ thuật tổng hợp theo từng chuyên ngành qua đó để không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ chính trị.

Năm là, gắn hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động 50. Xác định hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một biện pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, một nội dung thi đua, một chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, là một trong các tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm, nhất là danh hiệu chiến sỹ thi đua. Thường xuyên chú ý phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để phong trào phát triển bền vững, hiệu quả.

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cùng với hợp lý hoá quy trình vận hành, tiết kiệm năng lượng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo dưỡng kỹ thuật. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, là trách nhiệm chung của cấp uỷ, chỉ huy, các tổ chức và các lực lượng, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong mọi tình huống.

Dương Hoàng Toán 
bqllang.gov.vn