Hội thảo khoa học Đề tài “Nghiên cứu các giải pháp phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”

Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2013, tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học Đề tài KHXH&NV, mã số KXBL-12-02: “Nghiên cứu các giải pháp phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”. Đây là Đề tài nghiên cứu KHXH&NV cấp Bộ, được thực hiện trong hai năm (2012-2013). Thiếu tướng Đặng Nam Điền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh, Chủ nhiệm Đề tài đã chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các đồng chí Bí thư đảng ủy cơ sở, đại biểu các cơ quan, đơn vị.

Hội thảo khoa học Đề tàiHội thảo khoa học Đề tài KHXH&NV, mã số KXBL-12-02: “Nghiên cứu các giải pháp phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”

Xuất phát từ thực trạng phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian qua và yêu cầu thực hiện trong thời gian tới đồng thời góp phần thực hiện tốt Đề án số 2341/Ttg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”, Phòng Chính trị đã được giao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài KHXH&NV trên. Sau hơn một năm triển khai thực hiện,  Tổ Đề tài đã tiến hành khảo sát điều tra, đánh giá thực trạng và rút ra những kinh nghiệm về công tác đón tiếp, tuyên truyền tại Lăng và những nội dung nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới. Tham dự Hội thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý vào các nội dung mà tổ Đề tài đã thực hiện đồng thời đóng góp những ý kiến để Tổ Đề tài tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các nội dung nghiên cứu trong thời gian tới. Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Đặng Nam Điền yêu cầu Tổ Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá để làm rõ những nội dung, biện pháp nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung là: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá để nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và khách quốc tế nhận thức đúng đắn việc  giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Công trình Lăng của Người; Tổ chức đón tiếp nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tận tình, chu đáo; Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu sắc tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức cho các tầng lớp nhân dân về Lăng viếng Bác và tham gia các sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật tại khu vực Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình; Thường xuyên làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo kiến trúc, cảnh quan môi trường xung quanh Lăng Bác, làm cho Lăng Bác trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với nhân dân trong nước và khách quốc tế.

Theo kế hoạch, Đề tài sẽ tiến hành nghiệm thu vào cuối năm 2013.

Duy Hưng, Ngọc Hà
bqllang.gov.vn