Ngày 2 tháng 12 – “Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ tư, 02/12/2009, 01:34 (GMT+7)

Cách đây 89 năm, ngày 2-12-1920, báo cáo theo dõi của mật thám Pháp cho biết Nguyễn Ái Quốc vừa nhận được số “La Revue Communiste” (Tạp chí Cộng sản).

Ngày 2-12-1940, “Cứu Vong Nhật báo” đăng bài “Nhân dân Việt Nam và báo chí Trung Quốc” của Nguyễn Ái Quốc, trong đó tác giả vạch rõ: “Phong trào giải phóng của Việt Nam là đội quân đồng minh trong công cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc. Về tinh thần cũng như về vật chất chúng ta đều cần phải cổ vũ và giúp đỡ. Quốc phụ (chỉ Tôn Trung Sơn) từng dạy chúng ta: Giúp đỡ các dân tộc nhỏ yếu, cùng nhau phấn đấu giành lấy tự do, độc lập. Cơ hội thực hiện lời di huấn đó đã đến”.

Ngày 2-12-1942, từ nhà ngục Thiên Giang (Quảng Tây), Hồ Chí Minh bị giải đi Liễu Châu rồi tới Lai Tân trên một toa xe lửa chở than. Tình cảnh gian khó này được tả lại trong bài thơ “Tháp hỏa xa vãng Lai Tân” (Đáp xe lửa đi Lai Tân) được Đỗ Văn Hỷ và Huệ Chi dịch: “Cuốc bộ mấy mươi ngày vất vả/Hôm nay được bước lên xe hỏa/Dù rằng chỉ ngồi trên đống than/Sang gấp mấy lần khi cuốc bộ”.

Tháng 12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu mới thành lập với những lời động viên và căn dặn: “Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan cơ mật giúp Trung ương và Chính phủ xây dựng và điều chỉnh bộ đội, bày mưu tính kế để đánh thắng kẻ thù. Muốn thắng địch phải biết địch biết ta, nắm chắc ý định cấp trên, có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể… Vừa kháng chiến lại vừa phải kiến quốc, nhiệm vụ chính của quân đội là chống giặc ngoại xâm, song không được coi nhẹ các việc khác như: công tác vận động quần chúng, tổ chức quần chúng tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”.

Ngày 2-12-1948, Bác viết thư gửi Bộ trưởng Canh nông Cù Huy Cận, góp ý kiến rất cụ thể và chi tiết về bản “Nội quy kiểu mẫu của Quỹ nghĩa thương” (một hình thức tương trợ lương thực ở nông thôn) và căn dặn: “Nói tóm lại, phải làm nội quy giản đơn, thì dân mới dễ hiểu, dễ làm hơn”.

Ngày 2-12-1961, Bác dự Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thảo luận một số vấn đề của Đại hội XXII Đảng Cộng sản Liên Xô và bàn việc đưa Đảng bộ miền Nam ra công khai. Trong bối cảnh phức tạp của tình hình cách mạng, Bác căn dặn: “Trong lời nói cũng như bài viết, trước hết là của các đồng chí Trung ương phải hết sức cẩn thận. Lúc này, một cái gì không thận trọng sẽ bị hiểu lầm ngay”.

Ngày 2-12-1965, phát biểu tại Đại hội những phụ nữ xuất sắc trong phong trào “Ba đảm đang” của thủ đô, Bác biểu dương: “Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, thanh niên Việt Nam là thanh niên anh hùng, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng. Hai nghìn năm trước đây, ta có các nữ anh hùng Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, trong kháng chiến chống giặc Pháp trước kia và trong kháng chiến chống giặc Mỹ ngày nay, ta cũng có nhiều anh hùng là phụ nữ. Trên thế giới chưa có nơi nào phụ nữ là Phó Tổng tư lệnh như ở miền Nam nước ta… Khó khăn đến mấy chúng ta cũng vượt qua được và nhất định chúng ta đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược”.

D.T.Q. và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement