Ngày 12 tháng 11: “Qua cơn hoạn nạn, rõ lòng ngay”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ năm, 12/11/2009, 04:07 (GMT+7)

Cách đây 85 năm, ngày 12-11-1924, từ Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc gửi 3 bức thư về Mátxcơva tới địa chỉ của Quốc tế cộng sản, Ban biên tập báo Rabốtnhitxa và Tổng thư ký Quốc tế Nông dân, trong đó báo tin đã tới làm việc tại Văn phòng của Bôrôđin, Cố vấn của Chính phủ Xô viết bên cạnh Chính phủ Tôn Trung Sơn.

Thư cũng báo cáo về tình hình chính trị và xã hội Trung Quốc và đề nghị được thường xuyên cộng tác với báo Rabốtnhixa bằng loạt bài viết “Thư từ Trung Quốc”. Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm đến vấn đề tuyên truyền đối với phụ nữ, một lực lượng đông đảo và nhiều cảm tình với Cách mạng Nga: “Cách mạng Nga đã làm cho những người phụ nữ Trung Quốc hiểu rằng phụ nữ cũng phải có quyền sống và làm việc và để giành được quyền đó, chúng tôi cũng phải đấu tranh như những đàn ông và cùng với đàn ông chống lại những kẻ bóc lột chúng tôi… Người ta chưa bao giờ thấy phấn khởi nhiều như thế trong phụ nữ chúng tôi. Đó thật sự là một cuộc cách mạng nhỏ!”.

Ngày 12-11-1942, tại nhà ngục Nam Ninh (Trung Quốc) Hồ Chí Minh làm những bài thơ nói về tình cảnh gian khổ và ý chí của một người tù nuôi chí lớn, ví như bài “Chiết tự”, theo bản dịch của Nam Trân: “Người thoát khỏi tù ra dựng nước/ Qua cơn hoạn nạn, rõ lòng ngay/ Người biết lo âu, ưu điểm lớn/ Nhà lao mở cửa, ắt rồng bay”.

Ngày 12-11-1945, nhân kỷ niệm ngày sinh của Tôn Trung Sơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Hoa Việt thân thiện” đăng trên báo Cứu Quốc để xác định: “Nhân dịp kỷ niệm cách mệnh đạo sư Tôn Trung Sơn, tôi muốn nhắc lại chính sách của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với anh em Hoa kiều. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước anh em. Mối quan hệ rất là mật thiết. Văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế, hai dân tộc quan hệ với nhau đã mấy nghìn năm… Phải mật thiết đoàn kết để thực hiện chữ Hoa Việt thân thiện. Thế mới xứng đáng là tín đồ của Tôn Trung Sơn tiên sinh”.

Tháng 11-1950, được tin một số đông binh sĩ Pháp từ Đông Dương về nước đã thành lập một tổ chức đòi hồi hương những anh em còn phải ở lại đánh nhau với nhân dân Việt Nam, Bác Hồ đã gửi thư, trong đó có đoạn: “Nhân dân lao động Việt Nam rất biết ơn sự cố gắng của các bạn cũng như biết ơn sự cố gắng của các bà mẹ và những người lao động Pháp. Nhìn vào hành động của các bạn, nhân dân Việt Nam thấy rằng mình đang có hàng triệu người bạn trung thành ngay ở nước Pháp. Họ không bao giờ nhầm lẫn bọn đế quốc Pháp với nhân dân Pháp mà họ muốn thắt chặt mãi thêm mối dây thân hữu”.

Ngày 12-11-1959, tham dự Hội nghị mở rộng của Trung ương Đảng bàn về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Bác nêu ý kiến: trong tính toán phải nhìn xa và thấy gần, nếu chỉ nhìn xa thì sẽ vấp. Bác cũng xác định: “Nông nghiệp là chính, chẳng những ở ta mà các nước khác cũng thế. Ta tiến lên phải từ gốc mà tiến lên. Nông nghiệp cơ giới hóa nhưng phải chủ ý cải tiến kỹ thuật, không được quên. Công nghiệp nhẹ, nặng phải phục vụ nông nghiệp, không nên tách rời ba cái đó ra… Nói cho rõ việc tăng năng suất lao động và cải thiện dân sinh”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement