Ngày 10 tháng 11 – “Quyết rỏ đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ tự do”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ ba, 10/11/2009, 02:35 (GMT+7)

Cách đây 64 năm, ngày 10-11-1945, dự “Ngày phụ nữ ủng hộ Nam bộ”, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy chương vàng cho bà Vương Thị Lai (hiệu Lợi Quyền), là người đi đầu cuộc vận động quyên góp trong “Tuần lễ vàng”.

Bác biểu dương: “Bà Vương Thị Lai là đại biểu của lòng hăng hái và hy sinh cho tất cả phụ nữ Việt Nam” và còn gửi một tấm chân dung của mình tặng cho ông Nguyễn Sơn Hà ở Hải Phòng là người quyên góp nhiều thứ hai cho Quỹ Quốc phòng.

Tháng 11-1945, trong điện mừng lãnh tụ các đảng phái vừa giành được thắng lợi trong cuộc tuyển cử ở Pháp, Bác khẳng định lập trường: “Tôi lấy làm tiếc rằng, trong tình thế này, Chính phủ Pháp còn muốn khuyến khích bọn thực dân Anh nhờ quân đội Anh giúp sức, gây nên những cuộc đổ máu tại Nam bộ Đông Dương và tàn sát lương dân để mưu đặt lại sự đô hộ Pháp. Nhân danh cho những lý tưởng tự do, bình đẳng và bác ái, khẩu hiệu của nước Pháp Cộng hòa và nhân danh chính sách hòa bình của Liên hợp quốc, tôi kêu gọi các ngài xét đoán đến những hành động bất công ấy. Nếu nước Pháp chịu thừa nhận nền độc lập của Việt Nam, dân chúng Việt Nam sẽ hết sức hòa hảo với nước Pháp. Trái lại thế, dân chúng Việt Nam quyết rỏ đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ cho sự tự do”.

Ngày 10-11-1946, đến thăm Chùa Thầy gần Hà Nội, hỏi thăm dân được biết năm nay được mùa, Bác căn dặn: “Lúa tốt thì dân được no. Nhưng phải biết tiết kiệm. Trước đây ta mất nước nên bị mù chữ, bây giờ nước nhà độc lập, dân phải lo học hành và phải nhớ đoàn kết, đại đoàn kết, sản xuất tốt, công tác tốt và bảo vệ thắng cảnh”. Cùng ngày, Bác dự “Ngày Thanh niên Quốc tế” và phát biểu: “Trong thanh niên còn có rất nhiều người yếu ớt, cán bộ, học sinh của trường Thể dục phải làm cho toàn thể đồng bào cùng khỏe, phải phổ thông hóa, đại chúng hóa và dân chủ hóa thể dục”.

Ngày 10-11-1947, Bác viết “Thư gửi ông giám đốc và toàn thể nam nữ giáo viên Bình dân học vụ Khu III” khen ngợi tỉnh Hải Dương có 6 làng toàn dân biết chữ,“đồng thời tôi mong rằng các lớp bình dân học vụ chẳng những dạy cho đồng bào học chữ, làm tính mà dạy thêm về công cuộc kháng chiến, cứu nước, tăng gia sản xuất, giúp mùa đông binh sĩ, giúp đồng bào tản cư, khoa học thường thức”.

Ngày 10-11-1949, Bác viết “thư khen các nhân viên cơ quan quân, dân, chính đã đánh thắng giặc lụt”: “Đó là một thắng lợi bộ phận trong thắng lợi chung của toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến… Với sức đoàn kết và thi đua, chúng ta đã đánh thắng giặc lụt, thì cũng với sức đoàn kết và thi đua, chúng ta quyết đánh tan giặc thực dân”.

Ngày 10-11-1951, Bác viết “Thư gửi đồng bào và bộ đội Tả ngạn Liên khu III” biểu dương những trận đánh chống càn thắng lợi và nhắc nhở: “Trường kỳ kháng chiến nhất định gian khổ và nhất định thắng lợi… Cán bộ và bộ đội nhất định phải đi sát với dân vì lực lượng của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ… Chúng ta phải quyết chiến quyết thắng nhưng tuyệt đối không được chủ quan khinh địch…”.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement