Ngày 26 tháng 10: “Phải học cách nói của dân chúng”

123th Anniversary of Uncle Ho

Thứ hai, 26/10/2009, 01:12 (GMT+7)

Cách đây 64 năm, ngày 26-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Đại biểu công nhân Bắc bộ và trong lời phát biểu đã nhấn mạnh: “Công nhân phải tăng cường đoàn kết để giữ vững độc lập, công nhân lúc này phải tránh mọi đòi hỏi chưa đúng lúc, giữ gìn kỷ luật và bình tĩnh trong mọi tình huống. Công nhân hãy tin tưởng vào Chính phủ lâm thời và tuân theo Chính phủ“.

Ngày 26-10-1946, Bác thăm Nha Dân tộc Thiểu số và Trường Cán bộ dân tộc mang tên Nùng Trí Cao và thăm nơi ăn ở của các đại biểu Quốc hội đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2. Sau khi tiếp xúc với đoàn báo chí họp mặt tại nhà thủy tạ Bờ Hồ, Bác đến thăm trụ sở Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội gặp gỡ các nhà lãnh đạo của tổ chức này. Cùng ngày, Bác còn đến thăm Trường nữ trung học Hai Bà Trưng, tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Quốc dân và buổi tối mở tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao, trong đó có lãnh sự các nước Anh, Mỹ, Trung Hoa và tướng Morlière của Pháp

Tháng 10-1947, Bác hoàn thành cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”, trong đó tác giả lưu ý đến công tác tuyên truyền và “chống thói ba hoa”.

Bác viết: “Viết dài mà rỗng thì không tốt. Viết ngắn mà rỗng cũng không hay. Chúng ta phải chống tất cả những thói rỗng tuếch. Nhưng trước hết phải chống thói đã rỗng lại dài… Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?… Người tuyên truyền không điều tra, không phân tách, không nghiên cứu, không hiểu biết quần chúng, chỉ gặp sao nói vậy, bạ gì viết nấy, nhất định thất bại… Chúng ta muốn tuyên truyền quần chúng phải biết cách nói của quần chúng, nói mới lọt tai quần chúng… Chúng ta không chống mượn tiếng ngoại quốc để làm cho tiếng ta đầy đủ thêm. Nhưng chúng ta phải chống cách mượn không phải lối, mượn đến nỗi bỏ cả tiếng ta, đến nỗi quần chúng không hiểu. Chẳng những các người phụ trách tuyên truyền, những người viết báo, viết sách, những người nghệ sĩ là người tuyên truyền, mà tất cả cán bộ, tất cả đảng viên, hễ những người có tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền cho Đảng. Vì vậy, ai cũng phải học nói, nhất là học nói cho quần chúng hiểu… Mỗi khẩu hiệu của Đảng phải là cái ý nguyện và mục đích của hàng ngũ đảng viên và của hàng triệu dân chúng. Mà muốn như thế, phải làm cho dân chúng đều hiểu, phải học cách nói của dân chúng. Nếu không, hàng vạn khẩu hiệu cũng vô ích”.

Ngày 26-10-1953, báo Nhân Dân đăng bài “Thanh niên Pháp chống chiến tranh ở Việt Nam” của Bác viết dưới bút danh “C.B.”. Sau khi nhắc lại thông điệp của Đại hội Liên hoan Thanh niên thế giới vừa họp ở Bucarest (thủ đô Roumanie) cho rằng “Hòa bình ở Việt Nam là lợi ích chung của thanh niên chúng ta”, Bác khẳng định: “Cuộc kháng chiến của ta là toàn dân kháng chiến lại được nhân dân Pháp và nhân dân lao động thế giới ủng hộ. Vì vậy ta nhất định thắng, địch nhất định thua”.

Ngày 26-10-1968, Bác Hồ tiếp và nghe đồng chí Lê Đức Anh vừa từ chiến trường ra Bắc báo cáo về tình hình chiến sự miền Nam, sau đó được mời lưu lại dùng cơm với Bác.

D.T.Q và nhóm cộng sự
sggp.org.vn

Advertisement