Phối hợp hiệp đồng tiến công và nổi dậy ở Bình Dương

QĐND – Chấp hành chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, ngay từ cuối năm 1967, Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy đẩy mạnh chiến tranh du kích; xây dựng căn cứ và kế hoạch hiệp đồng; tổ chức lực lượng các cơ quan dân chính, đảng gọn nhẹ, dễ cơ động; tổ chức các trạm giao liên; chủ động bảo đảm “luồn sâu, lót sẵn” hậu cần, vũ khí trang bị; huấn luyện các phương án chiến đấu trong thành phố cho bộ đội khẩn trương chuẩn bị cho tiến công và nổi dậy.

Tiểu đoàn Phú Lợi nhận cờ quyết thắng khi đánh vào các mục tiêu ở Thị xã Thủ Dầu Một. Ảnh tư liệu.

Nhiệm vụ được Tỉnh ủy Bình Dương xác định cho các lực lượng là thọc sâu tiếp sức cho biệt động đánh chiếm các mục tiêu quan trọng; phối hợp với quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ, trên hai hướng là nội đô Sài Gòn và thị xã Thủ Dầu Một. Để công tác lãnh đạo chỉ đạo sát nhiệm vụ và thực tế chiến đấu, Tỉnh ủy tổ chức hai sở chỉ huy tiền phương để chỉ đạo trực tiếp các lực lượng trên từng hướng. Ban chỉ huy tiền phương 1 có nhiệm vụ chỉ huy lực lượng đánh chiếm các mục tiêu địch trong nội đô Sài Gòn; Ban chỉ huy tiền phương 2 trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn Phú Lợi (K4), Tiểu đoàn 2 (K2) và các lực lượng tại chỗ giải phóng thị xã Thủ Dầu Một.

Đúng 0 giờ ngày 31-1-1968, quân và dân Bình Dương đồng loạt nổ súng tiến công. Tại thị xã Thủ Dầu Một, 3 giờ sáng 1-2-1968, Tiểu đoàn Phú Lợi (K4) cùng đại đội đặc công, biệt động thị xã nổ súng đánh chiếm Thành Công Binh. Tiểu đoàn 2 tiến công Ty Cảnh sát, vị trí đóng quân của một tiểu đoàn ngụy đóng dã ngoại… Tuy nhiên, do thiếu yếu tố bất ngờ nên địch phản kích dữ dội bằng trực thăng vũ trang và thiết giáp. Sau khi đánh lui nhiều đợt phản kích của địch, xét tương quan lực lượng bất lợi, ngay trong đêm, lực lượng ta rút ra vị trí tập kết. Tiểu đoàn 2 rút ra tổ chức phòng ngự tại Xóm Guốc đã anh dũng chiến đấu đánh bật gần 20 đợt phản kích của địch… Trước tình hình mới, Tỉnh ủy chủ trương sử dụng LLVT phối hợp với du kích tác chiến vùng ven, tiến công tiêu diệt và bức rút đồn bốt địch, làm chủ các ấp Chánh Trong, Lò Chén…

Tại Lái Thiêu, Dĩ An, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng, các Huyện ủy, Huyện đội sử dụng du kích cùng bộ đội địa phương tiến công vào các vị trí then chốt của địch trong khi khu quân sự và căn cứ quân ngụy, pháo kích căn cứ Lữ đoàn 3 Mỹ; treo cờ, rải truyền đơn, hỗ trợ quần chúng nổi dậy đấu tranh, phá rã, phá banh nhiều ấp chiến lược.

Bằng phương châm đúng đắn, quyết tâm cao, nên mặc dù địch có ưu thế về quân số, hỏa lực, không quân, song cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 do Tỉnh ủy Bình Dương lãnh đạo vẫn giữ được yếu tố bất ngờ. Lực lượng vũ trang địa phương đã đánh thiệt hại nặng 6 tiểu đoàn Mỹ và chính quyền Sài Gòn, bức rút hàng loạt đồn bốt, phá nhiều ấp chiến lược; làm tan rã bộ máy kìm kẹp ở nông thôn, vùng giải phóng mở rộng áp sát thị xã và Sài Gòn, giành thắng lợi mang ý nghĩa quan trọng.

TRẦN VĂN TOẢN
qdnd.vn