Từ hiệp định Paris đến chiến dịch Hồ Chí Minh

Chuyên đề trưng bày Từ hiệp định Paris đến chiến dịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ đang diễn ra tại Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh. Trưng bày giới thiệu đến công chúng gần 300 tư liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến hiệp định Paris và chiến dịch Hồ Chí Minh được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Bảo tàng lực lượng vũ trang Quân khu 7, Bảo tàng phụ nữ Nam bộ và do các nhân chứng cung cấp. Trong đó có nhiều hiện vật, tài liệu quý của cố thượng tướng Trần Văn Trà và đặc biệt là chiếc bút của bộ trưởng ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN Nguyễn Thị Bình đã sử dụng để ký hiệp định Paris tại Trung tâm hội nghị quốc tế Kléber ngày 27.1.1973. Dự kiến chuyên đề trưng bày kéo dài đến ngày 5.9.

TL
daibieunhandan.vn

Advertisement