Hình ảnh, tư liệu xúc động về Bác Hồ

Ngày 21 tháng 8, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng” với nhiều hình ảnh, tư liệu có giá trị và tác động sâu sắc đến người xem.

Đây là cuộc Triển lãm trong khuôn khổ tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thông qua tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Với hơn 120 tư liệu, hình ảnh, hiện vật nhằm giới thiệu cho người xem biết được công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng lớn mạnh qua từng thời kỳ cách mạng; đồng thời giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng.

D1

Qua đó, góp phần tuyên truyền Nghị quyết Trung ương IV, động viên toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách khó khăn; nâng tầm đất nước trên trường quốc tế.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng xây dựng, rèn luyện và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức triển lãm” Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng” có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa Nghị quyết của Đảng đến với toàn thể nhân dân, thực hiện một cách có ý nghĩa nhất lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

D2

D3

D4Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1

D5Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký bút danh X.Y.Z, viết xong tháng 10 năm 1947. Đây là một tác phẩm quan trọng về xây dựng Đảng, một tài liệu học tập của cán bộ để tu dưỡng đạo đức và tác phong làm việc

D6Bút tích đề tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn sổ vàng của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc 9 năm 1949

D7Bác đến thăm và trao tặng Trường Võ bị Trần Quốc Toản lá cờ thêu sáu chữ vàng
“Trung với nước, hiếu với dân”, Sơn Tây, 26/5/1946

D8

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại buổi khai mạc lớp Chỉnh huấn cán bộ dân, chính,Đảng các cơ quan Trung ương. Người nói: “Nếu Đảng đã thập toàn thập mỹ thì tại sao lại phải chỉnh? Là vì có số đông Đảng viên gương mẫu, tận tâm tận lực phục vụ cách mạng, nhân dân, giai cấp, nhưng còn một số, không phải là ít, không làm đúng chính sách của Đảng, của Chính phủ, không đi đúng đường lối của nhân dân, còn yếu… Những đảng viên ấy chưa thực sự đứng đắn cho nên phải chỉnh” – Việt Bắc, 1953

D8aThư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lớp Chỉnh Đảng Liên khu V về việc thực hiện
những yêu cầu trong việc chỉnh Đảng, 1952 (bút tích viết tay)

D9Chủ tịch Hồ Chí Minh  nói chuyện tại Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra của Đảng. Người yêu cầu: “Các ủy ban và các cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, phải trau dồi đạo đức cách mạng, quan điểm của Đảng”, Hà Nội, 29/7/1964

D10Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trang viết về Chỉnh đốn Đảng

D11

Chủ tịch Hồ Chí Minh  nói với đại biểu các đơn vị tham dự Hội nghị Tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II. Tại Hội nghị, Người nói: “…Tự phê bình và phê bình phải thật thà vạch khuyết điểm. Có lỗi mà không vạch ra không khác gì người có bệnh mà không chịu khai với thầy thuốc… Muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cao cấp phải làm gương trước…” – Việt Bắc, 1950

D12

Chủ tịch Hồ Chí Minh  nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác mặt trận. Người căn dặn: “Phải thành thực lắng nghe ý kiến của người ngoài Đảng. Cán bộ và đảng viên không được tự cao tự đại, cho mình là tài giỏi hơn mọi người. Trái lại phải học hỏi điều hay điều tốt của mọi người…”, Hà Nội, tháng 8 năm 1962.

D13Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ cao cấp toàn quân,
Người căn dặn: “Các chú phải cố gắng học tập và luôn luôn
gương mẫu về đạo đức cách mạng”, Hà Nội, tháng 5 năm 1969

D14Chủ tịch Hồ  Chí Minh  trên đường đi dự Đại hội Đảng
lần thứ hai ở chiến khu Việt Bắc, tháng 2 năm 1951

D15Một số hiện vật về cuộc sống giản dị của Người

D16Bữa cơm đơn sơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

D17Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật hỏi chuyện em Nguyễn Thị Thanh, Chiến sĩ thi đua ngành sản xuất Giấy, đại biểu ít tuổi nhất dự đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, Tuyên Quang, tháng 5 năm 1952

D18Phiếu rút tiền tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho
bộ đội phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội để mua nước uống, tháng 7 năm 1967

D19“Ngôi nhà sàn đơn sơ của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao” (Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, năm 1970)

Theo Đại Dương/ dantri.com.vn
Kim Yến
(st)
bqllang.gov.vn