Bài trả lời cho ai hỏi: Diễn biến hòa bình là gì, tại sao phải chống? (*)

Phòng, chống diễn biến hòa bình

oOo

LTS:  “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành với những nước XHCN nói chung và với Việt Nam nói riêng. Đối với nước ta, cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và cần được tiến hành thường xuyên, kiên trì, bền bỉ. Những năm qua chúng ta đã đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hòa bình”, phát hiện, ngăn chặn, đập tan nhiều âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

 Để góp phần giúp người dân tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm của kẻ địch, bắt đầu từ tháng 9 năm 2009, trên Trang Quốc phòng-An ninh ra ngày thứ Tư hằng tuần, báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục: “PHÒNG, CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”. Dưới dạng hỏi – đáp, đưa tin, bài viết về từng sự việc, câu chuyện cụ thể… với độ dài từ 500 đến 600 từ, chuyên mục sẽ đi sâu giải thích, phân tích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất của chiến lược nguy hiểm này, những điều chỉnh mới, chuyển hướng trong hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; các chủ trương, biện pháp phòng, chống của ta…

Để chuyên mục ngày càng nâng cao chất lượng, gây được ấn tượng, tạo được hiệu ứng xã hội, chúng tôi rất mong nhận ý kiến đóng góp và sự cộng tác nhiệt tình của bạn đọc, đặc biệt là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương… Tin, bài, thư góp ý xin gửi về: Phòng biên tập Quốc phòng – An ninh, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; Email: ; ĐTQS: 554160, ĐTBĐ: (04) 37474257.

Chiến lược diễn biến hòa bình là gì?

Hỏi: Trong sinh hoạt chúng tôi thường xuyên được quán triệt cần đề cao cảnh giác trước chiến lược “diễn biến hòa bình”, thế nhưng bản chất của “diễn biến hòa bình” là gì, nó ra đời từ khi nào thì lại chưa hiểu rõ? Đề nghị quý báo giúp chúng tôi việc này.

LÊ VĂN QUỐC

(Hòm thư 3NB – 5631 Tuyên Quang)

Trả lời: “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Đối tượng của chiến lược DBHB là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa (TBCN). Bản chất của chiến lược DBHB là chống CNXH, chống độc lập dân tộc. Nội dung cơ bản của chiến lược DBHB là phá hoại các nước XHCN về các mặt chính trị, tư tưởng-văn hóa, kinh tế, xã hội… Phương thức và thủ đoạn của chiến lược DBHB chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự, tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển TBCN hoặc bị chính các thế lực chống đối dùng bạo loạn lật đổ. DBHB thường được tiến hành bằng tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội thành khủng hoảng chính trị, tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

Những ý tưởng ban đầu về DBHB do các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo từ cuối những năm 40 thế kỷ 20, sau được tiếp tục bổ sung. Vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20, ý tưởng DBHB được nâng lên và hoàn chỉnh thành chiến lược DBHB. Trong điều  kiện mới về so sánh tương quan lực lượng trên thế giới, chiến lược DBHB được tiến hành chủ yếu bằng các thủ đoạn phi quân sự, nhằm “chuyển hóa hòa bình” các nước XHCN theo TBCN. Đặc biệt sau biến động ở Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu, phương Tây đã công khai tuyên bố chuyển hướng chiến lược từ “kiềm chế”  sang chiến lược “mở rộng” với hai nội dung cơ bản là: “dân chủ hóa về chính trị” và “tự do hóa về kinh tế”. Vấn đề “nhân quyền”, “dân chủ” và “tôn giáo”… được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng coi đó là vũ khí lợi hại để chống phá.

Quốc An
qdnd.vn

——————————-

(*) Tiêu đề do Vkyno đặt

Advertisement