Chú ếch và con bò

Một chú ếch nhìn thấy một con bò, trong bụng rất thèm được to như bò, bèn cố đem hết sức bình sinh ra phình người rõ to để mong được như bò. Vì cố sức quá, cái thân bé tí của ếch ta đã bị nổ tung và chàng ếch không biết lượng sức mình cũng ô hô toi mạng. Đó là câu chuyện ngụ ngôn của Pháp.

Những người như kiểu chú ếch kia trên thế giới này quả không ít. Mútxôlini đánh Hy Lạp, dẫm phải đinh, là một ví dụ. Thấy quân Nadi (1) một ngày nuốt trôi được cả Đan Mạch và Lục Xâm Bảo (2) , hai tuần lấy được Hà Lan và Bỉ, 18 ngày chiếm được Ba Lan, một tháng chinh phục được nước Pháp, “Hắc y” tể tướng không cầm nổi sự thèm thuồng những “cao công vĩ tích” của Hítle. Thế là y cũng đem hết sức bình sinh ra làm “chiến tranh chớp nhoáng, hòng nuốt chửng nước Hy Lạp, đặng ra oai với họ Hít. Không ngờ quân ý xúi quẩy to, kể từ khi khai chiến, nhiều phen bị thất bại, thậm chí có nơi thua “mảnh giáp không còn”. ảo tưởng thắng lợi của họ Mút cũng vỡ toang như chú ếch kia. Ông anh Hítle của y chắc hẳn cũng chửi thầm: “Cái thằng vô tích sự! Mày chỉ làm tǎng nhuệ khí của kẻ thù, mất cả oai phong phe trục! Poucos Madona!” (3)

——————————–

Cứu vong nhật báo (Trung Quốc),
ngày 24-11-1940, bản chụp
lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn