Dạ túc Long Tuyền – Đêm ngủ ở Long Tuyền

DẠ TÚC LONG TUYỀN

Bạch thiên “song mã” bất đình đề,
Dạ vãn thường thường “ngũ vị kê”;
Sắt lãnh thừa cơ lai giáp kích,
Cách lân hân thính hiểu oanh đề.

ĐÊM NGỦ Ở LONG TUYỀN)

Suốt ngày “đôi ngựa” không ngừng vó,
Đêm đến, lại từng nếm món “gà nǎm vị” ;
Rệp và rét thừa cơ xông vào tập kích,
Mừng nghe xóm bên, chim oanh hót báo sáng.

—————————

“Đôi ngựa” ngày đi chẳng nghỉ chân,
Món “gà nǎm vị”, tối thường ǎn;
Thừa cơ rét, rệp xông vào đánh,
Oanh sớm, mừng nghe hót xóm gần.

NAM TRÂN – HUỆ CHI dịch
cpv.org.vn

Advertisements