Bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Cách đây 67 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dân tộc Việt Nam từ bùn đen nô lệ đã trở thành người làm chủ cuộc sống. Đất nước Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến thành một nước độc lập, tự do. Có được thành quả ngời sáng vinh quang ấy, chính là dân tộc Việt Nam có sự đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn, từ miền núi đến miền xuôi, triệu người như một đứng dậy làm cuộc cách mạng long trời lở đất.

Những người biểu tình xông lên chiếm Bắc Bộ phủ
Ảnh: T.L

Đem sức ta mà giải phóng cho ta

Trước Cách mạng tháng 8-1945, xã hội Việt Nam trong tình thế “thù trong, giặc ngoài”. Trong nước, bọn phong kiến cấu kết với đế quốc Pháp và phát xít Nhật tiến hành cai trị Việt Nam khiến dân ta phải chịu cảnh “một cổ ba tròng”. Chúng cho rằng Việt Nam là “miếng mồi ngon”, phải nắm trọn trong tay, quyết không chia sẻ. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đỉnh điểm mâu thuẫn giữa Nhật – Pháp.

Tình hình thế giới lúc này diễn biến phức tạp. Quân đội Liên Xô liên tiếp giành nhiều thắng lợi trên các chiến trường Châu Âu. Phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Liên Xô tuyên chiến với Nhật và chỉ trong vài ngày đã tiêu diệt toàn bộ đội quân Quan Đông tinh nhuệ của Nhật, đẩy Nhật vào thế thất bại không thể tránh khỏi.

Trước tình hình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, phải tiến hành nhanh chóng khởi nghĩa để giành thắng lợi vì thời cơ thuận lợi đã chín muồi, không thể chậm trễ. Ngày 16-8-1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào đã thông qua “10 chính sách lớn của Việt Nam”, thông qua “Lệnh Tổng khởi nghĩa”, quyết định Quốc kỳ nền đỏ sao vàng, chọn bài “Tiến quân ca” làm Quốc ca và bầu Ủy ban Dân tộc giải phóng do Bác Hồ làm Chủ tịch. Trước tình thế không thể trì hoãn, để khơi dậy và phát huy lòng yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: “Giờ quyết định vận mệnh dân tộc đã đến, toàn thể đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân từ Bắc đến Nam đã đồng loạt vùng dậy, tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa đưa cuộc Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi. Cuộc Tổng khởi nghĩa bắt đầu nổ ra từ ngày 14 đến 18-8 và giành được thắng lợi ở nông thôn, đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận các tỉnh miền Trung và các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hội An (Quảng Nam). Tại Hà Nội ngày 17-8, Tổng hội Viên chức của chính quyền bù nhìn tổ chức cuộc mít tinh lớn tại Nhà hát thành phố. Cuộc mít tinh này có hàng vạn người tham gia. Trong cuộc mít tinh ấy, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao ngọn cờ đỏ sao vàng, chiếm diễn đàn mít tinh. Cán bộ Việt Minh đã diễn thuyết thông báo cho nhân dân biết quân phiệt Nhật đã đầu hàng, kêu gọi nhân dân đứng dậy đánh đổ quân phiệt Nhật. Cuộc mít tinh đã trở thành cuộc biểu tình tuần hành thị uy, bắt đầu từ Quảng trường Nhà hát thành phố qua phố Tràng Tiền, Hàng Đào, Hàng Ngang đến chợ Đồng Xuân ra Cửa Bắc. Quần chúng vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu “Ủng hộ Việt Minh. Đả đảo bù nhìn. Việt Nam hoàn toàn độc lập”. Cả Hà Nội bừng bừng khí thế cách mạng tiến công, sôi sục khởi nghĩa. Ở ngoại thành Hà Nội, cờ đỏ sao vàng giương cao công khai, một số nơi đã thành lập chính quyền cách mạng.

Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi trọn vẹn ở Hà Nội ngày 19-8 và nhanh chóng lan tỏa đi cả nước. Cùng ngày với Hà Nội, chính quyền các tỉnh Yên Bái, Thái Bình, Phúc Yên, Thanh Hóa, Khánh Hòa đã về tay nhân dân. Thừa thắng, nhân dân cả nước đứng lên Tổng khởi nghĩa. Từ ngày 20 đến 28-8 hầu hết các địa phương trên cả nước từ Móng Cái đến Hà Tiên đã khởi nghĩa thắng lợi. Địa phương cuối cùng khởi nghĩa thắng lợi là Đồng Nai và Hà Tiên ngày 28-8. Ngày 2-9-1945, trong tiết mùa thu tháng Tám, tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và tuyên bố với thế giới rằng “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và sự thật đã trở thành nước tự do độc lập”.

Bài học giữ chủ quyền ngày nay

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giành thắng lợi ngoạn mục, mở đầu thời kỳ oanh liệt nhất, đánh dấu bước biến đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử phát triển lâu dài của dân tộc Việt Nam. Nó đã đập tan chính quyền phong kiến thực dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đưa nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ thực sự của đất nước, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập, đưa Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật thành một đảng cầm quyền, đưa dân tộc ta lên hàng các dân tộc tiên phong trên thế giới.

Thành công vang dội của Cách mạng Tháng Tám cách đây 66 năm về trước, không chỉ khẳng định cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, hoàn toàn có khả năng thắng lợi ở một nước thuộc địa bị đế quốc bao vây bốn phía, mà còn khẳng định sức mạnh nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân. Sức mạnh ấy là đỉnh cao của lòng yêu nước nồng nàn và lòng yêu nước đó – như Bác Hồ khẳng định – “đã kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Sức mạnh ấy quy tụ triệu người như một, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, giai cấp. Đó là sức mạnh của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một bài học vô giá của Cách mạng Việt Nam. Bài học đó càng có giá trị trong công cuộc đổi mới đất nước nhằm xây dựng xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh cũng như trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Mai Thắng
daidoanket.vn