Tảo tình – Nắng sớm

TẢO TÌNH

Triêu dương xuyên quá lung toàn bộ,

Thiêu tận u yên dữ ám mai;

Sinh khí đốn thì sung vũ trụ,

Phạm nhân cá cá tiếu nhan khai.

NẮNG SỚM

Nắng sớm xuyên suốt nhà lao,

Thiêu đốt sạch những làn khói mù u ám

còn sót lại;

Sinh khí bỗng chốc tràn đầy vũ trụ,

Tù phạm ai nấy vẻ mặt tươi cười.

————————

Nắng sớm xuyên qua nơi ngục thất,

Đốt tan khói đặc với sương dày;

Đất trời phút chốc tràn sinh khí,

Tù phạm cười tươi nở mặt mày.

HUỆ CHI dịch
cpv.org.vn

Advertisements