“Nói đi đôi với làm”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biểu về đức tính “nói đi đôi với làm”, “nói thì phải làm”. Cuộc đời của Người là tấm gương sáng mẫu mực, tuyệt vời về đức tính đó.

Người phát động nhân dân lập hũ gạo cứu đói thì Người gương mẫu và nghiêm túc thực hiện mười ngày nhịn ăn một bữa để đem gạo đó biếu dân nghèo. Người phát động “Tết trồng cây” để lấy gỗ làm nhà và cải thiện môi trường thì vào Tết Nguyên đán hàng năm Người đều tham gia trồng cây đều đặn. Người khuyên cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập, học ở mọi nơi, mọi lúc, học ở mọi người, học suốt đời “học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, thì chính Người là một tấm gương tiêu biểu. Trong những ngày cuối đời, mặc dù nằm trên giường bệnh, Người vẫn còn học tiếng Tây Ban Nha…

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta học tập và làm theo Người tác phong “nói thì phải làm”. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc tự kiểm điểm lại mình đã thực hiện việc “nói đi đôi với làm”, “nói thì phải làm” như thế nào.

Phải phấn đấu thực hiện cho được “nói đi đôi với làm” và làm có hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị muốn nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả thì ngoài tấm lòng trung thực, dũng cảm, còn phải kết hợp giữa chủ trương, biện pháp đúng đắn và đầy đủ với ý chí phấn đấu, quyết tâm thực hiện cao độ, chứ không chỉ đọng ở lời nói. Dù chủ trương có tốt đến mấy, biện pháp hay đến mấy, nhưng không thực hiện thì cũng vô nghĩa. Vì từ lời nói tới việc làm bao giờ cũng phải trải qua những chặng đường gian nan, không có quyết tâm cao tổ chức thực hiện thì không thể biến chủ trương đúng thành hiện thực.

Đặc biệt, cần luôn ghi nhớ lời Bác dạy: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Chỉ khi nào người cán bộ, đảng viên nói được, làm được, thì mới được nhân dân tin tưởng, yêu mến và đi theo. Do đó, “nói thì phải làm”, “nói đi đôi với làm” chính là một chuẩn mực đạo đức, là tư cách của mỗi người cán bộ, đảng viên chân chính.

Yên Tùng
baobinhdinh.com.vn

Advertisements