Thanh minh – Tiết thanh minh

THANH MINH

Thanh minh thời tiết vũ phân phân,

Lung lý tù nhân giục đoạn hồn;

Tá vấn tự do hà xứ hữu?

Vệ binh dao chỉ biện công môn.

TIẾT THANH MINH

Tiết thanh minh mưa phùn dày hạt,

Trong ngục, người tù buồn đứt ruột;

Ướm hỏi: nơi nào có tự do?

Lính gác chỉ tay về phía xa: cửa công đường.

Thanh minh lất phất mưa phùn,

Tù nhân nghe thấm nỗi buồn xót xa;

Tự do, thử hỏi đâu là?

Lính canh trỏ lối thẳng ra công đường.

NAM TRÂN dịch

Bản dịch khác:

Thanh minh, mưa bụi mịt mù rơi,

Trong ngục, tù nhân dạ rối bời;

Ướm hỏi: tự do đâu có được?

Lính canh xa trỏ cửa quan ngồi.

HUỆ CHI dịch
cpv.org.vn