Thư gửi Liên đoàn Công giáo và Nhà Dục anh Công giáo Thái Bình

Ngày 28 tháng 4 nǎm 1946 tôi về dự lễ lạc thành đê Hưng Nhân, đồng bào Thái Bình tặng cho tôi nhiều vật kỷ niệm quý báu như:

– Củ khoai, trái bí to nhất trong tỉnh,

– Vở học của một em bé trong bình dân học vụ,

– Nước mắm làm bằng tôm,

– Chiếu và vải tự tay chị em phụ nữ dệt,

– Khǎn tay của thiếu nữ Tiền phong thêu,

– Quyển sổ vàng của anh em công chức Thái Bình,

– Bài thơ của Vǎn hoá Công giáo Thái Bình.

Trong các vật kỷ niệm, cái khung ảnh bằng lụa, do Nhà Dục anh Công giáo thêu, và Liên đoàn Công giáo biếu tôi, làm cho tôi đặc biệt cảm động.

Các bà phước ngày đêm chǎm nuôi các trẻ em đã rất khó nhọc, thế mà còn bớt thì giờ để thêu cái khung ảnh rất đẹp. Tôi trông thấy trong mỗi đường kim, trong mỗi mối chỉ, đã thấm thía bao nhiêu cái tinh thần yêu mến giữa đồng bào công giáo với tôi. Do đó, chúng ta đủ thấy rằng: Đồng bào ta không chia lương giáo, ai cũng tương ái, tương thân, đoàn kết chặt chẽ thành một khối.

Tôi cảm ơn và xin chúc toàn thể đồng bào công giáo luôn luôn mạnh khoẻ, để phụng sự Tổ quốc, phụng sự Chúa Trời.

Lời chào thân ái
Hồ Chí Minh

Báo Cứu quốc, số 236, ngày 10-5-1946
cpv.org.vn

Advertisement