Phái đoàn Ngoại giao Costa Rica vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

corPhái đoàn Ngoại giao Costa Rica vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
(Ảnh: Vũ Chiến Thắng, Cơ quan đại diện Unesco tại Việt Nam)

Nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp Bộ trưởng Việt Nam – Mỹ Latinh về thương mại và đầu tư, ký kết Hiệp định về miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ của hai nước, sáng ngày 07/7/2012, Thứ trưởng Ngoại giao Costa Rica, Ngài Carlos Roverssi và các đại diện cùng đi đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng đi với Đoàn có Bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam – đồng thời cũng là công dân Costa Rica.Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Nhân dân Costa Rica kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Với lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bài phát biểu tại diễn đàn, Ngài Roverssi bày tỏ rằng Người là một vĩ nhân có tầm nhìn sâu rộng, Người có thể nhìn thấy trước tầm vóc phát triển của quốc gia và góp phần phát triển một hình thức ngoại giao mới, nâng cao vị thế của Việt Nam như một hình mẫu về hợp tác hòa bình và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đã nỗ lực ủng hộ việc kết hợp hòa bình vào mô hình ngoại giao của Việt Nam. Costa Rica, một quốc gia dân chủ không có quân đội, chia sẻ lời kêu gọi này.

Lan Hương
bqllang.gov.vn

Advertisement