Hình ảnh màu hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phần 2)

Khi xem lại những bức hình về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dù được tô màu lại, mỗi người Việt Nam đều có cảm giác như Bác vẫn đang ở rất gần.

hinh anh mau hiem 2.1

Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá II (tháng 7/1960).Long Hy (Sưu tầm)

hinh anh mau hiem 2.2

Bác Hồ với các Anh hùng, chiến sĩ thi đua miền Nam (1965) – Ảnh Vũ Đình Hồng.

 

hinh anh mau hiem 2.3

Bác làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch, 1957. Long Hy (Sưu tầm)

hinh anh mau hiem 2.4

Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch 1969. Long Hy (Sưu tầm)

hinh anh mau hiem 2.5

Ảnh chụp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch năm 1969. Long Hy (Sưu tầm)

hinh anh mau hiem 2.6

Bác Hồ thăm hỏi đồng bào. Long Hy (Sưu tầm)

 

hinh anh mau hiem 2.7

Bác Hồ tại Chiến dịch Biên giới 1950. Long Hy (Sưu tầm)

 

hinh anh mau hiem 2.8. jpeg

Bác Hồ làm việc trong vườn ở Phủ Chủ tịch. Long Hy (Sưu tầm)

 

hinh anh mau hiem 2.10

Bác Hồ với thiếu nhi. Long Hy (Sưu tầm) Long Hy (Sưu tầm)

 

hinh anh mau hiem 2.11

Bác Hồ tự làm vườn trong Phủ Chủ tịch. Long Hy (Sưu tầm)

hinh anh mau hiem 2.12

Bác Hồ tại nhà sàn trong Phủ Chủ tịch. +Long Hy (Sưu tầm)

 

Theo Báo Giáo dục Việt Nam
Huyền Trang (st)