Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ, người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam, đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 07/7 đến ngày 10/7/2012.

Chu tich Cuba1
Đồng chí  Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước
và Chính phủ Cu-ba  đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, sáng ngày 09/7/2012, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ và Đoàn đã đến đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ của Việt Nam”. Với tấm lòng kính trọng sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, người bạn thân thiết của Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô và nhân dân Cu-ba, đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cu-ba cũng đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Chu tich Cuba2Đồng chí  Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước
và Chính phủ Cu-ba  đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Ca-xtơ-rô Ru-xơ nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Cu-ba cũng như tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế.

Lan Hương
bqllang.gov.vn