Thập tam tảo, Quá Trường Sa – Sớm mười ba, Qua Trường Sa (13-3-1950)

Trường Sa quá khứ thị sa trường,
Nhất khối lâu đài nhất điềm thương.
Trung Quốc nhi kim dĩ giải phóng,
Trường Sa thử hậu miễn tang thương.

13-3-1950

Dịch nghĩa

SỚM MƯỜI BA, QUA TRƯỜNG SA

Trường Sa ngày trước là bãi sa trường,
Mỗi toà lâu đài kia là một vết thương.
Ngày nay Trung Quốc đã được giải phóng,
Trường Sa từ nay về sau sẽ thoát khỏi cảnh đổi dời dâu bể.

Dịch thơ

SỚM MƯỜI BA, QUA TRƯỜNG SA

Trường Sa ngày trước chốn sa trường,
Mỗi dãy lâu đài một vết thương.
Trung Quốc ngày nay đà giải phóng,
Trường Sa sẽ hết cảnh tang thương.1)

Bản chụp bút tích bài thơ
lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn