Thơ chúc Tết (1951)

Xuân này kháng chiến đã nǎm xuân,
Nhiều xuân thắng lợi càng gần thành công.
Toàn dân hǎng hái một lòng
Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời.

Xuân Tân Mão (1951)
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1748,
ngày 5-2-1951.
cpv.org.vn

Advertisement