Điện gửi các chiến sĩ tham gia chiến dịch Quang Trung (27-6-1951)

Bác rất vui lòng nhận được tin thắng lợi của các chú trên chiến trường đồng bằng, ở Ninh Bình – Phủ Lý – Hà Đông.

Các chú đã tiêu diệt hơn 20 đại đội địch, đã làm lay động tinh thần nguỵ quân, đã phát triển chiến tranh du kích, bảo vệ nhân dân, bảo vệ mùa màng.

Bác thân ái gửi lời khen ngợi toàn thể các chú và hỏi thǎm anh em thương binh.

Chúc các chú mạnh khoẻ và cố gắng để đánh thắng nhiều hơn, lớn hơn nữa.

Bác hôn các chú.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 27 tháng 6 nǎm 1951
HỒ CHÍ MINH

Tài liệu của Bảo tàng
Cách mạng Việt Nam.
cpv.org.vn

Advertisement