Đốp ! Đốp! (3-8-1951)

Giặc Pháp và Việt gian bù nhìn huênh hoang tuyên truyền:

– Pháp cho Việt Nam độc lập thật sự rồi.

– Bù nhìn nắm cả ngoại giao nội chính rồi.

– Quân đội Pháp chỉ có mục đích giữ gìn quyền độc lập cho Việt Nam …

Vừa rồi, lũ bù nhìn bị giặc Pháp tát một cái đốp! Câu chuyện là thế này: Bù nhìn Bảo Đại mưu vay tiền Mỹ. Mỹ nhận lời. Hai bên định ngày 27-6 thì ký giấy.

Bù nhìn đã dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa bánh trái, trưng bày cờ quạt, gửi giấy mời khách (Việt Nam và ngoại quốc). Chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Đùng một cái Tátxinhi bảo: “Không! không cho phép ký, vì Tổng thống Pháp chưa chuẩn y”.

Thế là bù nhìn “xôi hỏng bỏng tay”.

Đó là một cái tát vào mặt lũ bù nhìn.

Đó cũng là một chứng cớ mâu thuẫn giữa thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ.

Đó lại là một tiếng chuông thức tỉnh số ít người Việt còn lừng chừng.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1875, ngày 3-8-1951.
cpv.org.vn

Advertisement