Báo chí Lào ca ngợi công ơn đạo đức Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm lần thứ 122 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các báo của Lào đã đăng nhiều bài viết về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, cách mạng Lào và tấm gương đạo đức cao cả của Người.

Một bài báo ca ngợi BHMột bài báo ca ngợi Bác Hồ. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Các báo Pasason, Pathet Lao ngày 18 tháng 5 đã đăng các bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, một con người chí công vô tư có nếp sống giản dị, khiêm tốn là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo.

Báo Lao Phatthana cũng có bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí” ôn lại những lời dạy của Người đối với những người làm báo để trở thành những nhà báo trung thực.

Báo VientieneMai viết về đạo đức cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu rõ Người đã dành trọn cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam, sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Đông Dương và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, nhà lý luận vĩ đại, nhà chính trị, nhà quân sự lỗi lạc, là Anh hùng của dân tộc Việt Nam, chiến sỹ cách mạng kiệt xuất của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người luôn có niềm tin sâu sắc đối với nhân dân, gần gũi và quan tâm đến nhân dân; là tấm gương sáng về những đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh chống nạn quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí, coi những căn bệnh đó là kẻ thù bên trong.

Đạo đức cách mạng cao quý, tinh thần anh dũng, sự giản dị, và tính nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân Việt Nam, nhân dân Đông Dương và nhân dân tiến bộ trên thế giới tôn kính, quý trọng sâu sắc./.

Theo Vietnam+/VTN
Kim Yến

bqllang.gov.vn

Advertisement