Địch làm, ta phá (19-12-1951)

Hôm 2-12, một đoàn 34 xe địch kéo từ Hà Đông sang Hoà Bình. Giữa đường bị quân ta chặn đánh. Chỉ trong 45 phút, cả 34 xe địch bị ta đốt cháy sạch, 1 trung đội địch áp tải xe cũng bị ta tiêu diệt.

Không kể binh sĩ địch bị ta tiêu diệt, súng đạn, quân trang quân dụng của địch ta lấy được, đây chỉ nói về chuyếnxe hơi.

Các nhà máy làm xe hơi, tính đổ đồng từ 5 phút đến 10 phút làm được 1 chiếc xe. Như thế, nhà máy địch cần từ 3 đến 6 tiếng đồng hồ mới làm được 34 chiếc xe hơi. Bộ đội ta chỉ cần 45 phút là phá sạch.

Thế là ta phá mau hơn địch làm ra.

Thế là ta hơn địch.

Nhưng không phải ngày nào cũng có xe địch để phá. Và muốn phá xe địch, ắt phải chuẩn bị lâu dài, kỹ lưỡng, khó nhọc, bí mật. Vì vậy cho nên: kháng chiến nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ và gian khổ.

C.B.

Báo Nhân dân, số 37, ngày 19-12-1951.
cpv.org.vn

Advertisement