Chi bộ khối dân Đảng và Đảng bộ Quỹ tín dụng Trung ương tổ chức lễ báo công dâng Bác

langbacẢnh Lăng Bác Hồ

Sáng ngày 09-6-2012, tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng chủ tịch  Hồ Chí Minh, Chi bộ khối dân Đảng và Đảng bộ Quỹ tín dụng Trung ương đã long trọng tổ chức lễ báo công dâng Bác, báo cáo với Bác những kết quả mà cơ quan đã đạt được trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2006 đến năm 2012.

Thay mặt cán bộ, đảng viên Quỹ tín dụng Trung ương, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Đảng bộ NHTW, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Quỹ tín dụng Trung ương báo cáo với Bác: Chấp hành chỉ thị 06  – CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” trong toàn Đảng toàn dân và toàn quân, trong 05 năm qua và năm 2012, Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Quỹ tín dụng Trung ương đã khẩn trương nghiêm túc triển khai học tập trong toàn Đảng bộ, tới các chi bộ trực thuộc để triển khai cho các Đảng viên, cán bộ ưu tú, đoàn viên thanh niên theo các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người nô bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị. Tấm gương đạo đức của Người rất mẫu mực, gần gũi, tiên tiến mà đậm đà truyền thống, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí, nghị lực tinh thần to lớn vượt qua mọi khó khăn thử thách để đạt mục đích cách mạng, là tấm lòng của một con người nhân ái, giầu lòng vị tha, là nếp sống giản dị, đời tư trong sáng và đức khiêm tốn phi thường. Noi gương Bác,tập thể cán bộ Quỹ tín dụng Trung ương luôn thấm nhuần tư tưởng của Người, những lời dạy của Bác: “ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng…”, “Cán bộ đảng viên là người đầy tớ trung thành của nhân dân” là tấm gương vô cùng trong sáng vĩ đại để các cán bộ lãnh đạo ưu tú, các đoàn viên thanh niên xuất sắc đã và đang tiếp tục tham gia đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu làm người nô bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị.

Phát huy tinh thần đó, Đảng bộ Quỹ tín dụng Trung ương xin nguyện “ Đoàn kết, trí tuệ, năng động, đổi mới” trong học tập, lao động, xây dựng cơ quan vững về lượng, mạnh về chất, hướng tới một ngân hàng hợp tác, xứng đáng là đầu tầu cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng ngành ngân hàng ngày một vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Vân Phương
bqllang.gov.vn