Vô duyên (15-1-1952)

Vì thất bại ở Triều Tiên đế quốc Mỹ và bè lũ Mỹ cắn cấu nhau tợn.

Vừa rồi báo Anh viết: Quân đội Anh tham gia đánh phá ở Triều Tiên. Nay đàm phán đình chiến với Triều Tiên, sao không có đại biểu Anh tham dự, mà lại chỉ để mấy ông tướng Mỹ muốn nói sao thì nói?

Vừa rồi, một đại biểu Quốc hội Mỹ nói: “Đưa dấu hiệu Liên hợp quốc dán vào quân đội Mỹ, thật là một trò hề vô duyên. Tuy tiếng là 18 nước đánh nhau với Triều Tiên, nhưng 60 phần trǎm là quân đội Mỹ kia mà”.

Ông nghị Mỹ ơi! Mỹ bỏ bao nhiêu vũ trang và tiền bạc giúp Tưởng Giới Thạch, kết quả Tưởng bị đánh tan, Mỹ bị đuổi ra khỏi Trung Quốc. Thế không phải vô duyên ư?

Mỹ giúp bù nhìn Lý Thừa Vãn, cũng thất bại. Thế chẳng phải vô duyên ư?

Mỹ giúp thực dân Pháp và bù nhìn Việt, rồi cũng thất bại. Thế chẳng phải vô duyên ư?

Mỹ khoe khoang có bom nguyên tử, nay không ai sợ nữa. Thế chẳng phải vô duyên ư ?

Cả đời đế quốc Mỹ là:

Mất tiền mua cái vô duyên,
Để thiên hạ mắng: Rồ điên, điên rồ.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1993, ngày 15-1-1952.
cpv.org.vn

Advertisement