Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari (17-4-1952)

Gửi đồng chí Đôbi Itvan,

Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Hung, và đồng chí Kit Karôli, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Nhân dân Hung,

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Việt Nam, tôi kính gửi Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Nhân dân Hung lời cám ơn nhiệt thành về việc mời đại biểu Chính phủ Việt Nam dự kỷ niệm lần thứ 7 Ngày giải phóng nước Hung.

Chúng tôi rất tiếc không thể cử đại biểu tới được.

Nhân dịp Quốc khánh của nước Cộng hoà huynh đệ, ngày giải phóng huy hoàng do nhân dân Hung đấu tranh giành được, với sự giúp đỡ của Liên Xô hùng mạnh, nhân dân và Chính phủ Việt Nam tỏ nỗi vui mừng với nhân dân và Chính phủ Hung. Nhân dân và Chính phủ Việt Nam, và cá nhân tôi xin chúc nhân dân và Chính phủ Hung thu được nhiều thắng lợi lớn trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ hoà bình thế giới.

Tình đoàn kết huynh đệ giữa nhân dân Hung và nhân dân Việt Nam muôn nǎm!

HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 54,
ngày 17-4-1952.
cpv.org.vn

Advertisement