Một làng tiến đến kiểu mẫu (12-8-1952)

Là làng Thọ Xuân (Thanh Hoá). Sau khi nghiên cứu kỹ và hiểu rõ kế hoạch sản xuất và tiết kiệm của Chính phủ, đồng bào toàn xã cùng nhau kiểm điểm: mình đã tiết kiệm chưa? Kết quả là thấy rõ mỗi nǎm nhân dân toàn xã đã lãng phí 12 vạn nhân công, nghĩa là ta có thể cày cấy thêm 1.000 mẫu ruộng. Thấy như vậy, đồng bào Thọ Xuân bèn cùng nhau tổ chức làm việc tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất và tiết kiệm, lập chương trình nghề nghiệp phụ, như kéo sợi, làm vải, vân vân. Rồi phân công cho mọi người từ các cụ già đến các em bé, ai cũng có việc làm. Thế là:

Phân công hợp lý cả làng.

Sản xuất tiết kiệm rõ ràng thi đua.

Một mùa gặt bằng hai mùa.

Dân no, nước mạnh tha hồ đánh Tây.

Chúng tôi chúc đồng bào Thọ Xuân thành công, và mong đồng bào các nơi khác cố gắng thi đua với đồng bào Thọ Xuân.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2141,
ngày 12-8-1952.
cpv.org.vn

Advertisement