Điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Chính phủ kháng chiến Lào (13-8-1952)

Kính gửi ông Chủ tịch Pathét Lào,

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Chính phủ kháng chiến Lào và ngày bầu Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận dân tộc thống nhất Lào, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, và nhân danh cá nhân tôi, tôi trân trọng gửi Ngài, Chính phủ và nhân dân Lào lời chúc mừng chân thành.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ và Mặt trận Lào, nhân dân Lào đã thu được nhiều thắng lợi vẻ vang trong công cuộc kháng chiến.

Thắng lợi của nhân dân Lào cũng là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, là thắng lợi chung của khối liên minh Lào – Miên – Việt đoàn kết chiến đấu đánh đuổi kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Lào nhất định thắng lợi!

Lào – Việt đoàn kết muôn nǎm!

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 2142, ngày 13-8-1952
cpv.org.vn

Advertisement