Thơ chúc Tết Xuân Quý Tỵ, 1953 (11-2-1953)

Mừng nǎm Thìn vừa qua,
Mừng Xuân Tỵ đã tới.
Mừng phát động nông dân,
Mừng hậu phương phấn khởi.
Mừng tiền tuyến toàn quân
Thi đua chiến thắng mới.
Mừng toàn dân kết đoàn,
Mừng kháng chiến thắng lợi.
Mừng nǎm mới, nhiệm vụ mới,
Lực lượng mới, thành công mới.
Mừng toàn thể chiến sĩ và đồng bào,
Mừng phe dân chủ hoà bình thế giới.

HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 95.
từ ngày 11 đến 15-2-1953.
cpv.org.vn

Advertisement