Thư khen các Trung đoàn 42, 50, cùng đơn vị bộ đội và dân quân du kích Tả Ngạn (1-10-1953)

Các chú, các cô đã chiến đấu anh dũng, chống càn thắng lợi, tiêu diệt địch, bảo vệ dân. Bác gửi lời khen các chú, các cô, nhắc tuyệt đối không được chủ quan khinh địch và phải ra sức giúp dân.

Bác chúc các chú, các cô tiêu diệt được nhiều địch hơn nữa, thu thắng lợi mới.

Ngày 1 tháng 10 nǎm 1953
HỒ CHÍ MINH

Tài liệu lưu tại
Bảo tàng Hải Phòng.
cpv.org.vn

Advertisement