Điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng nước Cộng hoà nhân dân Anbni (6-12-1953)

Kính gửi đồng chí Ǎngve Hốtgia,
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
nước Cộng hoà Nhân dân Anbani,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 9 ngày nước Anbani được giải phóng, thay mặt nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh tôi, tôi hân hoan gửi tới đồng chí Chủ tịch, nhân dân và Chính phủ Anbani lời chào mừng thắm thiết.

Chúng tôi phấn khởi theo dõi những thắng lợi của nhân dân Anbani trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Anbani, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí và của Đảng Lao động Anbani, với sự giúp đỡ anh em của Liên Xô vĩ đại.

Chúng tôi nhiệt thành chúc nhân dân Anbani tiến bộ nhanh chóng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Anbani; chúng tôi tin chắc rằng tình hữu nghị anh em giữa hai dân tộc chúng ta sẽ ngày càng bền chặt trong công cuộc đấu tranh chung cho hoà bình và dân chủ thế giới, dưới sự lãnh đạo của Liên Xô vĩ đại.

Chủ tịch kiêm Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 152,
từ ngày 6 đến 10-12-1953.
cpv.org.vn

Advertisement