Thư gửi cụ Bộ trưởng Bộ thương binh nhân ngày thương binh, liệt sĩ (7-1954)

Kính gửi Cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh,

Nhân dịp ngày 27 tháng 7, tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời an ủi anh em thương binh, bệnh binh và hỏi thǎm gia đình các liệt sĩ, đồng thời cảm ơn đồng bào những nơi đã đón thương binh, bệnh binh về xã.

Sau đây tôi có mấy lời nhắn nhủ:

– Các đoàn thể ở xã: Sau phong trào phát động quần chúng thi hành chính sách ruộng đất và những thắng trận to lớn của bộ đội ta, nhiều nơi đã hǎng hái đón thương binh, bệnh binh về xã, giúp đỡ anh em làm ǎn và đã chiếu cố chu đáo các gia đình liệt sĩ.

Thế là rất tốt. Đó là một cách để tỏ lòng nhân dân biết ơn những chiến sĩ đã có công giữ nước, giữ làng. Song việc giúp đỡ ấy cần phải thiết thực, cần có tổ chức, và mọi người trong xã đều cần tuỳ theo khả nǎng mà tham gia.

– Các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ: thì cần phải biết ơn sự sǎn sóc của đồng bào; cần phải cố gắng tǎng gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tuỳ theo khả nǎng mà tham gia các công tác trong xã, chớ nên yêu cầu quá đáng, ra vẻ “công thần”.

– Tôi tiếp được báo cáo nhiều nơi khen ngợi một số anh em thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ đã trở nên gương mẫu trong xã. Tôi mong rằng Bộ thường nêu những thành tích và những kinh nghiệm quý báu ấy để những xã khác và những anh em khác noi theo.

– Tôi xin gửi Cụ 30.600 đồng do một kiều bào ở Trung Quốc gửi tặng, và một tháng lương của tôi là 45.000 đồng để Cụ làm quà cho anh em.

Chào thân ái và quyết thắng

Tháng 7 nǎm 1954
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 209, từ ngày 28 đến 30-7-1954.
cpv.org.vn

Advertisement