Điện chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (22-7-1954)

Kính gửi đồng chí Alếchxǎngđơ Davátxki,
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 ngày nước Ba Lan được quân đội Liên Xô anh dũng giải phóng, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin gửi đồng chí Chủ tịch, nhân dân và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan lời chào mừng nồng nhiệt.

Nhân dân Việt Nam rất phấn khởi theo dõi những thắng lợi to lớn về mọi mặt của nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan, với sự giúp đỡ tận tâm của Liên Xô vĩ đại.

Chúng tôi xin chúc nhân dân Ba Lan đạt được nhiều thắng lợi mới và tin chắc rằng tình hữu nghị anh em giữa hai dân tộc chúng ta ngày càng tǎng cường trong công cuộc đấu tranh chung bảo vệ hoà bình và dân chủ thế giới do Liên Xô lãnh đạo.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 207, từ ngày 22 đến 24-7-1954.
cpv.org.vn

Advertisement