Đáp từ trong buổi lễ trình quốc thư của Đại sứ nước Cộng hoà Tiệp Khắc (30-12-1954)

Thưa đồng chí Đại sứ,

Tôi rất vui lòng nhận bản quốc thư của đồng chí Chủ tịch nước Cộng hoà Tiệp Khắc uỷ nhiệm đồng chí làm Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tôi xin cảm ơn những lời chúc mừng của đồng chí.

Nhân dân Việt Nam và nhân dân Tiệp Khắc vốn sẵn có mối tình hữu nghị anh em trong đại gia đình hoà bình, dân chủ do Liên Xô lãnh đạo.

Nhân dân Việt Nam rất cảm phục nhân dân Tiệp Khắc đã hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh oanh liệt để giải phóng nước nhà, đã tỏ ra dồi dào nǎng lực và sức sáng tạo trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi rực rỡ của nhân dân Tiệp Khắc góp phần quan trọng vào việc giữ gìn hoà bình ở châu Âu và thế giới.

Nhân dân Việt Nam rất yêu mến nhân dân Tiệp Khắc là người bạn tốt đã hết lòng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trước đây cũng như trong cuộc đấu tranh hiện nay và sắp tới cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong toàn nước Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam tin chắc rằng từ nay về sau tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta sẽ ngày càng thắm thiết, quan hệ kinh tế và vǎn hoá giữa hai nước chúng ta sẽ ngày càng mở rộng và chặt chẽ, giúp nhân dân Việt Nam trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế quốc dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí lãnh chức Đại sứ của nước Cộng hoà Tiệp Khắc ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong khi thi hành nhiệm vụ, đồng chí sẽ luôn luôn được sự giúp đỡ tích cực của nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tôi xin chúc đồng chí hoàn toàn thành công và nhờ đồng chí chuyển lời chào thân ái của chúng tôi cho đồng chí Chủ tịch nước Cộng hoà Tiệp Khắc và nhân dân Tiệp Khắc.

Đọc ngày 30-12-1954.
Báo Nhân dân, số 305,
ngày 31-12-1954.
cpv.org.vn

Advertisement