Lời đáp trong buổi lễ nhận quốc thư của Đại sứ nước Cộng hoà Dân chủ Đức (30-8-1955)

Đồng chí Đại sứ thân mến,

Tôi rất vui lòng nhận bản quốc thư của đồng chí Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Đức uỷ nhiệm đồng chí làm Đặc mệnh toàn quyền Đại sứ ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thay đồng chí Gi.Cơních.

Tôi xin thành thật cảm ơn những lời chúc mừng thân ái của đồng chí.

Nhân dân Việt Nam hàng ngày theo dõi cuộc đấu tranh của nhân dân Đức chống Hiệp ước Pari, chống sự phục hồi chủ nghĩa đế quốc và quân phiệt ở Đức; đấu tranh cho thống nhất nước Đức trên cơ sở hoà bình và dân chủ.

Cuộc đấu tranh của nhân dân hai nước chúng ta đều nhằm những mục đích cao quý giống nhau. Cũng như nhân dân Đức, nhân dân Việt Nam đang kiên quyết và bền bỉ đấu tranh để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thành tích của anh em Đức và coi những thành tích đó như những thành tích của chính mình.

Nhân dân Việt Nam tin chắc rằng với sự đấu tranh kiên quyết và bền bỉ của mình, với sự ủng hộ của Liên Xô, các nước bạn khác, nhân dân Đức anh dũng nhất định sẽ thắng lợi.

Nhân dân và Chính phủ Việt Nam vô cùng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân Đức và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ

Đức trong cuộc đấu tranh của chúng tôi để khôi phục và phát triển kinh tế và để thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong cả nước Việt Nam chúng tôi.

Chúng tôi tin chắc rằng: từ nay về sau tình đoàn kết hữu nghị, cũng như quan hệ kinh tế, vǎn hoá giữa hai nước chúng ta sẽ ngày càng thêm mở rộng và củng cố, có lợi cho sự nghiệp xây dựng của nhân dân hai nước chúng ta và có lợi cho hoà bình thế giới.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí lãnh chức Đại sứ của nước Cộng hoà Dân chủ Đức ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong khi thi hành nhiệm vụ, đồng chí sẽ luôn luôn được sự giúp đỡ thành khẩn của tôi, của nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tôi xin chúc đồng chí hoàn toàn thành công và nhờ đồng chí chuyển lời chào thân ái của chúng tôi tới đồng chí Chủ tịch V.Pích, tới Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Đức và nhân dân Đức anh em.

—————————

Đọc ngày 30-8-1955.
Báo Nhân dân, số 546, ngày 31-8-1955.
cpv.org.vn

Advertisement