Điện mừng ngày Tuynidi tuyên bố độc lập (6-4-1956)

Kính gửi Quốc vương Sasiđi Môhamét Lamin nước Tuynidi,

Nhân dịp nước Tuynidi tuyên bố độc lập, tôi thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, kính gửi Quốc vương, Chính phủ và nhân dân Tuynidi lời chào mừng nồng nhiệt.

Kính chúc Quốc vương, Chính phủ và nhân dân Tuynidi thu được nhiều kết quả tốt đẹp, trong công cuộc củng cố nền độc lập của mình và kiến thiết một quốc gia giàu mạnh.

Kính chúc Quốc vương luôn luôn mạnh khoẻ

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 1956
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

———————————

Báo Nhân dân, số 777, ngày 19-4-1956.
cpv.org.vn