Thư gửi thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7 (17-7-1956)

Nhân dịp Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7), tôi nhờ Cụ chuyển lời chào thân ái của tôi cho:

– Anh em thương binh, bệnh binh,

– Gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ.

Sau đây tôi có mấy lời nhắc nhủ đồng bào:

Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ.

Nhiều nơi đồng bào đã hiểu đúng và làm đúng như vậy. Nhưng cũng còn một số ít địa phương chưa hiểu đúng, làm đúng. Tôi mong rằng đồng bào, đoàn thể và cán bộ ở những địa phương đó sửa chữa những thiếu sót ấy và quan tâm giúp đỡ những người đã từng hy sinh cho nước nhà.

Và nhắc nhủ anh em thương binh, bệnh binh:

Đã là quân nhân cách mạng thì bao giờ cũng phải là chiến sĩ anh dũng. Khi ở trại thì anh em nên thi đua học tập và công tác. Lúc ra trại, thì nên hăng hái tham gia công tác sản xuất ở địa phương, ở cơ quan.

Trong thời kỳ vừa qua, về cải cách ruộng đất, sản xuất nông nghiệp, ở các nhà máy, các công trường, nhiều đồng chí đã trở thành chiến sĩ thi đua, đã được khen thưởng và cất nhắc. Như thế là rất tốt.

Nếu anh em nào có sai lầm, như: công thần, ỷ lại, kém kỷ luật, kém tin tưởng, yêu cầu nhân dân quá đáng, không tích cực công tác… thì nên cố gắng sửa chữa. Đoàn thể và cán bộ thì lấy tinh thần thương yêu và đoàn kết mà giúp những anh em ấy sửa chữa để trở thành những người gương mẫu.

Ngoài sự săn sóc của Chính phủ, đồng bào ra sức giúp đỡ, anh em hăng hái công tác. Như thế là mọi người đều làm tròn phận sự của mình. Như thế cũng là góp phần vào công cuộc củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam, tranh thủ thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.

Chào thân ái và thắng lợi

Ngày 17 tháng 7 năm 1956
HỒ CHÍ MINH

———————–

Báo Nhân dân, số 875, ngày 27-7-1956.
cpv.org.vn