Điện mừng ngày độc lập của Liên bang Miến Điện (18-1-1957)

Kính gửi ông Ba-u, Tổng thống Liên bang Miến Điện,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 9 ngày Liên bang Miến Điện tuyên bố độc lập, tôi xin thay mặt nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, kính gửi Tổng thống và nhân dân Liên bang Miến Điện lời chào mừng nhiệt liệt.

Tôi xin chúc nhân dân Miến Điện được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng Liên bang Miến Điện giàu mạnh và góp phần gìn giữ hoà bình ở châu á và thế giới.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

———————-

Báo Nhân dân, số 1049, ngày 18-1-1957.
cpv.org.vn