Điện chúc Tết kiều bào nước ngoài (27-1-1957)

Nhân dịp nǎm mới, tôi gửi lời thân ái chúc toàn thể kiều bào vui vẻ, mạnh khoẻ, đoàn kết và tiến bộ. Đồng thời kiều bào nên tǎng cường tình hữu nghị với nhân dân địa phương.

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 nǎm 1957
HỒ CHÍ MINH

—————————-

Báo Nhân dân, số 1061, ngày 30-1-1957.
cpv.org.vn