Điện mừng Tổng thống Miến Điện (17-3-1957)

Kính gửi ông U Vin Môn, Tổng thống Liên bang Miến Điện,

Tôi kính chúc nhân dân Miến Điện, dưới sự lãnh đạo của Ngài, sẽ đạt được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng một nước Liên bang Miến Điện phồn thịnh và góp phần vào công cuộc bảo vệ hoà bình ở á – Phi châu và thế giới. Tôi tin chắc tình hữu nghị sẵn có giữa hai nước Việt Nam và Miến Điện sẽ ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

————————–

Báo Nhân dân, số 1105, ngày 17-3-1957.
cpv.org.vn