Điện mừng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (1-3-1957)

Kính gửi đồng chí Alếchxanđơ Davátxki
Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan,

Nhân dịp đồng chí được cử lại giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc gia nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan, thay mặt nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân tôi, tôi kính gửi đồng chí lời chào mừng nhiệt liệt.

Tôi thành thật chúc đồng chí và nhân dân Ba Lan đạt được nhiều thắng lợi mới và chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển.

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 nǎm 1957
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÌ MINH

—————————-

Báo Nhân dân, số 1090, ngày 2-3-1957.
cpv.org.vn