Báo cáo tại Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá I, Kỳ họp thứ bảy (36) (10-9-1957)

Thưa các đại biểu,

Trước hết tôi xin thay mặt Đảng và Chính phủ nhiệt liệt hoan nghênh các vị.

Nhân dịp này tôi xin báo cáo tóm tắt về kết quả cuộc chúng tôi đi thăm các nước anh em.

Năm 1955, tôi đã cùng Phái đoàn Chính phủ, chính thức đi thăm ba nước anh em là Trung Quốc, Liên Xô và Mông Cổ. Lần này chúng tôi chính thức đi thăm chín nước anh em khác là: Triều Tiên, Tiệp Khắc, Dân chủ Đức, Ba Lan, Hunggari, Nam Tư, Anbani, Bungari, Rumani.

Khi đi và khi về chúng tôi có ở lại Liên Xô và Trung Quốc mấy hôm.

Thời gian thì cả đi và về là 55 ngày và đường đất là 37.500 cây số.

Đi đến nước nào chúng tôi cũng được Quốc hội, Đảng, Chính phủ, Mặt trận và nhân dân hoan nghênh nhiệt liệt và tỏ tình thắm thiết đối với nhân dân Việt Nam ta.

Đi đến nước nào chúng tôi cũng đã cùng các vị lãnh tụ của Đảng và Chính phủ nói chuyện một cách thân mật, trao đổi ý kiến về tình hình của nước ta và của các nước anh em, về những vấn đề trọng yếu có quan hệ đến nước ta, đến các nước anh em, đến tình hình quốc tế.

Đối với những vấn đề ấy, ý kiến của ta và các nước anh em đều hoàn toàn nhất trí.

Về vấn đề quốc tế, chúng tôi đều đồng ý:

– Cần phải ra sức đấu tranh để giữ gìn hoà bình thế giới, để làm cho tình hình quốc tế bớt căng thẳng.

– Cần phải tiếp tục đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và chống chủ nghĩa thực dân.

– Cần phải đình chỉ việc thử bom nguyên tử và bom khinh khí.

– Cần phải chống chạy đua vũ trang.

– Cần phải đấu tranh để thực hiện chính sách an toàn chung ở châu á và châu Âu do Liên Xô đề ra.

Về vấn đề quan hệ giữa nước ta và các nước anh em, chúng tôi đều nhất trí:

– Cần ra sức thắt chặt tình đoàn kết giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc.

– Đều nhận rõ những khó khăn, những cố gắng và những thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước anh em chúng ta.

– Ta thì nhiệt liệt ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước anh em.

– Các nước anh em thì đều hết sức ủng hộ ta trong công cuộc củng cố miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà bằng phương pháp hoà bình trên cơ sở Hiệp định Giơnevơ.

*
* *

Do sự đồng tâm nhất trí giữa ta và các nước anh em, cho nên cuộc đi thăm đã thu được kết quả rất tốt đẹp là:

– Phát triển và củng cố thêm tình hữu nghị giữa ta và các nước anh em.

– Làm cho nhân dân ta cũng như nhân dân các nước anh em thêm phấn khởi.

– Nâng cao thêm nữa địa vị quốc tế của nước ta.

– Tăng cường sự hiểu biết giữa nước ta và các nước anh em.

– Góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa.

– Tăng cường sự hợp tác kinh tế và văn hoá giữa nhân dân ta và nhân dân các nước anh em.

*

*     *

Thưa các đại biểu,

Câu tục ngữ nói: “Trăm nghe không bằng một thấy”, thật là đúng. Do cuộc đi thăm này mà chúng tôi càng nhận thấy rằng: Sự đi lại thăm nhau giữa các đại biểu của nhân dân các nước rất có ích lợi, vì nó làm cho cảm tình giữa nhân dân các nước càng thêm gắn bó nồng nàn. Vì vậy chúng tôi đã thay mặt nhân dân ta mời các lãnh tụ các nước anh em và các vị ấy đã vui vẻ nhận lời mời và sẽ đến thăm nước ta.

*

*     *

Trong lúc đi thăm, chúng tôi thấy rõ rằng nhân dân các nước anh em đều chán ghét chiến tranh, chán ghét chủ nghĩa phát xít độc ác, chán ghét chủ nghĩa thực dân. Chúng tôi trông thấy ai cũng kiên quyết giữ gìn hoà bình, kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng, ai cũng ra sức góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì thế, mà về mặt kinh tế và văn hoá các nước anh em đều có những thành tích rất vĩ đại và vẻ vang. Nói như thế, không phải là các nước anh em hoàn toàn không gặp khó khăn gì nữa. Nhưng đó là những khó khăn trong lúc trưởng thành, những khó khăn tạm thời và cục bộ, nhất định khắc phục được. Mà thành tích là căn bản, vĩ đại, lâu dài.

Chúng tôi cũng thấy rõ sự giúp đỡ vô tư của Liên Xô đối với nhân dân các nước anh em. Liên Xô đã cố gắng nhiều và hy sinh nhiều trong việc giúp đỡ các nước anh em giải phóng khỏi xiềng xích đế quốc và phong kiến, để trở thành những nước dân chủ tự do; để tự lực cánh sinh và xây dựng chủ nghĩa xã hội; để bảo vệ thành quả của cách mạng; để đánh lui bọn phản động trong nước và bọn đồng minh của chúng bên ngoài.

Các nước anh em rất cảm phục và nhiệt liệt hoan nghênh Trung Quốc về những thắng lợi trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và trong việc áp dụng có sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin.

*

*     *

Tình đồng tâm nhất trí và sự giúp đỡ vô tư của các nước anh em đối với nhân dân ta khiến cho chúng ta càng thêm hăng hái. Chúng ta càng tin chắc trong việc tự lực cánh sinh để củng cố miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, tin chắc về thắng lợi cuối cùng của ta trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ để thống nhất nước nhà.

Sự đoàn kết chặt chẽ giữa nhân dân ta và 900 triệu nhân dân các nước anh em là một lực lượng vô cùng to lớn. Với lực lượng ấy, với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước yêu chuộng hoà bình trên thế giới, chúng ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn, nhất định hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang của chúng ta là thống nhất nước nhà và tiến dần lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc đi thăm này càng làm cho chúng ta thấy rõ: chủ nghĩa Mác- Lênin thật là vĩ đại, tinh thần quốc tế vô sản thật là cao quý; phe xã hội chủ nghĩa thật là hùng mạnh và không có lực lượng gì ngăn trở được chủ nghĩa xã hội ngày càng phát triển mạnh, phát triển mãi, phát triển khắp thế giới.

Nói về kết quả cuộc đi thăm hữu nghị của chúng tôi, trong bức điện mừng Quốc khánh ta, các vị đại diện của Đảng và Chính phủ Liên Xô có viết:

“Cuộc đi thăm các nước châu Âu vừa qua của Chủ tịch Hồ CHí MINH đã làm tăng thêm uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên trường quốc tế, mở rộng và củng cố thêm những mối quan hệ quốc tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Quan hệ hữu nghị và gắn bó với nhau giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa nhất định ngày càng được tăng cường. Mối quan hệ hữu nghị anh em, sự tương trợ và hợp tác trên cơ sở những nguyên tắc quốc tế vô sản của chủ nghĩa Lênin, giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên Xô, nhân dân Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác là một cống hiến quý giá vào sự nghiệp to lớn củng cố mặt trận hoà bình và chủ nghĩa xã hội”.

Các vị đại diện của Đảng và Chính phủ Trung Quốc có viết:

“Những cống hiến của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong việc củng cố hơn nữa sự đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa, nhất là cuộc đi thăm hữu nghị các nước xã hội chủ nghĩa của Chủ tịch Hồ CHí MINH gần đây và những thành quả mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và các nước yêu chuộng hoà bình khác ở châu á, nhất định sẽ có lợi cho việc giữ gìn hoà bình châu á và thế giới”.

Thưa các đại biểu,

Trên đây là tóm tắt kết quả tốt đẹp của cuộc đi thăm các nước anh em. Chúng ta cần phải tiếp tục phát huy kết quả ấy. Một lần nữa tôi xin chúc các đại biểu vui vẻ, mạnh khoẻ và chúc khoá họp thứ bảy của Quốc hội ta thành công.

——————————

Đọc ngày 10-9-1957.
Báo Nhân dân, số 1281, ngày 11-9-1957.

36. Quốc hội khoá I, Kỳ họp thứ 7: Họp từ ngày 10 đến ngày 19-9-1957, tại Hà Nội.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và thông qua kế hoạch nhà nước nǎm 1957, nhằm hoàn thành thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh và khôi phục kinh tế, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Thông qua Luật công đoàn, xác nhận giai cấp công nhân lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam và vai trò tham gia quản lý kinh tế của tổ chức công đoàn.
Thông qua 4 sắc luật:

– Cấm mọi hành động đầu cơ tích trữ.

– Quy định những trường hợp phạm pháp quả tang và những trường hợp khẩn cấp, bổ sung về việc khám người phạm pháp quả tang.

– Quy định chế độ xuất bản.

– Quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp.
Tại Kỳ họp này, ngày 10-9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo tóm tắt về kết quả cuộc đi thǎm của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta tới chín nước: Triều Tiên, Tiệp Khắc, Cộng hoà dân chủ Đức, Ba Lan, Hunggari, Nam Tư, Anbani, Bungari, Rumani. Tr.502.

cpv.org.vn