Điện mừng Chính phủ lâm thời nước Cộng hoà Angiêri (27-9-1958)

Kính gửi Ông Phera ápba, Thủ tướng Chính phủ lâm thời nước Cộng hoà Angiêri,

Thưa Ngài Thủ tướng thân mến,

Nhân dịp thành lập Chính phủ lâm thời nước Cộng hoà Angiêri, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin gửi đến Ngài, Chính phủ Angiêri và các bạn Angiêri anh dũng lời chào mừng nhiệt liệt và xin chân thành chúc các bạn thắng lợi lớn trong cuộc đấu tranh cho nền độc lập dân tộc.

Ngày 27 tháng 9 nǎm 1958
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

———————————–

Báo Nhân dân, số 1659, ngày 28-9-1958.
cpv.org.vn