Thư gửi công nhân, chiến sĩ, nhân viên xưởng may 10, Cục quân nhu (24-2-1959)

Thân ái gửi công nhân, chiến sĩ, nhân viên và cán bộ Xưởng may 10 Cục quân nhu, Tổng cục Hậu cần,

Bác rất vui lòng các cô các chú có tiến bộ khá về

Đoàn kết thân ái,

Liên tục thi đua,

Cải tiến kỹ thuật,

Tǎng gia sản xuất,

Thực hành tiết kiệm,

Quản lý xí nghiệp.

Chắc các cô các chú đã tự thấy rằng:

Tư tưởng thông thì công việc tốt. Những kinh nghiệm ấy nên phổ biến cho các nhà máy khác.

Nhưng các cô các chú chớ có thấy tiến bộ mà tự mãn, tự kiêu. Trái lại cần phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ mãi.

Cảm ơn các cô, các chú đã biếu Bác bộ áo.

Bác đã nhận rồi. Nay Bác gửi bộ áo ấy làm giải thưởng cho một đợt thi đua. Khi nào đợt thi đua kết thúc, do các cô các chú bình nghị, ai khá nhất thì được giải thưởng ấy.

Chúc các cô, các chú vui vẻ, mạnh khoẻ, đoàn kết, tiến bộ.

Ngày 24 tháng 2 nǎm 1959
BÁC HỒ

————————————

Bút tích, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn