Nói chuyện với Đoàn đại biểu nông dân làng Paxarebu (ngoại ô Giacácta, Inđônêxia) (28-2-1959)

Tôi rất cảm ơn các bạn và xin chuyển tới các bạn lời chào mừng của nông dân Việt Nam. Nhưng các bạn cho tôi nhiều quà thế này thì tôi mang về làm sao được. Tôi sẽ chuyển tới anh em nông dân Việt Nam lời chào của các bạn. Tôi tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của người Anh cả Xucácnô và Chính phủ Inđônêxia, các bạn sẽ làm việc nhiều hơn và đời sống sẽ sung sướng hơn. Trước đây, cũng như anh em nông dân Việt Nam, các bạn đã bị đau khổ dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Ngày nay Inđônêxia và Việt Nam đã được độc lập, các bạn là chủ đất nước, là chủ ruộng đất. Đời sống của các bạn và của con cái các bạn đều do việc các bạn phấn đấu để đời sống được sung sướng hơn.

Tôi tin chắc rằng người Anh cả Xucácnô và Chính phủ Inđônêxia sẽ giúp đỡ các bạn về mọi mặt để đời sống được tươi đẹp hơn. Tôi xin gửi tới nhân dân trong làng, các cụ ông, cụ bà và các thanh niên nam, nữ lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Riêng đối với các cháu thiếu nhi, Bác Hồ xin gửi các cháu lời chúc mừng nhiệt liệt.

——————————

Nói ngày 28-2-1959.
Báo Nhân dân, số 1813, ngày 2-3-1959.
cpv.org.vn